STEER AGENCY – personální agentura


HV AgencySTEER AGENCY s.r.o. zajišťuje  především  outsourcing lidských zdrojů. Spektrum nabízených služeb je velmi široké a jsme schopni vyřešit téměř každý požadavek v oblasti dočasného přidělení  k zákazníkovi.

Disponujeme vlastní ubytovací kapacitou, a jsme schopni zajistit dopravu svých zaměstnanců na jednotlivá pracoviště svých klientů.

Společnost má uzavřeno Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou podnikatelskou činnosti.

Odměna za dočasné přidělení zaměstnanců je dohodnuta při osobním jednání, standardně splatná za jednotlivé kalendářní měsíce, vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce na základě faktury vystavené agentury.

Naše společnost zavedla systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Certifikační audit provedl certifikační orgán TÜV Rheinland Group.

                                                                   

 

Komentáře nejsou povoleny.