Co je životopis jinak také zvaný (CV - curriculum vitae):

Životopis, známý i jako curriculum vitae (CV), je dokument obsahující přehled vzdělání a relativních pracovních zkušeností. Většinou je psán s cílem najít zaměstnání. Často je právě životopis prvním prostředkem komunikace mezi uchazečem a potenciálním zaměstnavatelem.

Informace obsažené v životopise jsou rozhodující pro úspěšné pozvání uchazeče na pracovní pohovor (interview). Zaměstnavatelé ho vnímají spíše jako produkt uchazeče o práci, který bude v případě pozvání na pracovní pohovor svůj životopis obhajovat. Text má být krátký a snadno čitelný. I proto zaměstnavatelé upřednostňují přehledný - strukturovaný - životopis.

Nejčastěji se používají tyto druhy životopisů:

  • strukturovaný životopis - také nazývaný profesní či profesionální životopis
  • beletrizovaný životopis - nedoporučovaná forma životopisu
  • europass - životopis, kterým se uchazeč představuje v různých zemích Evropy. Jde o strukturovaný životopis využívaný v jiných evropských zemích
  • úřední životopis - zákonem předepsané formuláře různých ústředních orgánů státní správy, státních institucí


//]]>